Ներքին սուբլիմացիոն տպագրություն

Հաստատություն

2 տպագրական մեքենա

1 սուբլիմացիոն տպագրական մեքենա

1 3D մեքենա

Տարեկան արտադրանք

1-2 միլիոն զույգ ներբան

Լազերային կտրում
Տպել
Տպագրություն-գլորում