Պոլիուրեթանի ներարկում

Հաստատություն

2 PU հաստոցներ

1 լարի մեքենա

2 հատ մեքենա

1 նմուշ մեքենա

Տարեկան արտադրանք

2 միլիոն զույգ ներբան